Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie

PayPal

DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Regulamin zawiera zasady działania sklepu internetowego www.altamed.pl. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) SURUS
Firma SURUS z siedzibą w Krakowie 30-318 przy ul. Bałuckiego 7F/9, NIP: 646-28-73-487

b) WWW.ALTAMED.PL
prowadzony przez firmę SURUS w języku polskim sklep internetowy, którego SURUS jest wyłącznym administratorem i właścicielem.

c) TOWAR
rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży

d) UŻYTKOWNIK
podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez ALTAMED na zasadach określonych w Regulaminie

e) SPRZEDAJĄCY
Firma Piotr Szostak SURUS

f) KUPUJĄCY
Użytkownik kupujący Towary na stronie altamed.pl

g) KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez SURUS pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach

h) REJESTRACJA
procedura zakładania Konta

Sklep internetowy ALTAMED działający pod adresem www.altamed.pl, prowadzony jest przez firmę SURUS z siedzibą w Krakowie przy ul. Bałuckiego 7F/9, NIP: 646-28-73-487

Z oferty może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez firmę Piotr Szostak "SURUS".

TREŚĆ REGULAMINU

 1.Sklep internetowy ALTAMED prowadzi sprzedaż towarów przez Internet za pomocą witryny internetowej www.altamed.pl

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

2.Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.altamed.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok, realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek - piątek), mailowo pod adresem sklep@altamed.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 12 395 01 55 w godzinach od 8 do 17.

3.Złożenie zamówienia na stronie polega na wypełnieniu formularza zamówienia (formularz powinien zawierać: dane teleadresowe Kupującego, adres wysyłki, adres faktury, wybór przewoźnika oraz metodę płatności. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu i zostało przyjęte do realizacji.

4.Przyjęcie zamówienia  do realizacji rozpoczyna się natychmiast po jego poprawnym wpłynięciu, co obejmuje m.in. : zaksięgowanie przedpłaty (z wyjątkiem opcji za pobraniem), poprawne dane teleadresowe, zatwierdzenie treści niniejszego regulaminu. Natomiast sam czas realizacji jest uwzględniony od wybranego typu płatności i dostępności towaru (patrz niżej).

5.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (zamówienie realizowane częściowo, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6.SURUS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie, gdy między firmą Piotr Szostak SURUS a klientem istnieje spór w kwestii zapłaty za któreś z poprzednich zamówień. Podobnie w każdym przypadku gdy transakcja lub jej pochodzenie budzą uzasadnione obawy (np. zakup skradzioną kartą kredytową). 


7.W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.

 

8.Firma Piotr Szostak "Surus" nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku podania błędnego lub uniemożliwiającego identyfikację do konkretnego zamówienia tytułu przelewu, a szczególnie w przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

9.Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

-     W zależności od dostępności produktu w sklepie lub u dostawców, dostępność można sprawdzić wyświetlając pełny opis danego produktu na stronie altamed.pl,

-      w przypadku płatności „za pobraniem” – średnio 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

-      w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – średnio 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 

9.W razie jakich kolwiek zmian teminów realizacji zamówienia Kupujący zostanie o nich niezwłocznie poinformowany przez Biuro Obsługi Klienta.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARU I WAŻNOŚĆ OFERT PROMOCYJNYCH

10.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

FAKTURY VAT I FAKTURY ELEKTRONICZNE

11.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Wystawiamy również faktury w formie elektronicznej. Wystarczy wysłać pod adres sklep@altamed.pl maila o następującej treści:

 

„Niniejszym akceptujemy przysyłanie, przez Dostawcę faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu  lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu:

    sklep@altamed.pl

    na adres:

    kontakt@adresodbiorcy.pl

    Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres:  sklep@altamed.pl”

 

12.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury (tzn. do chwili wysyłki). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości w terminie do 24 godzin od chwili jego złożenia. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową pod adresem sklep@altamed.pl

CENNIK

13.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania się z transakcji w razie wystąpienia jakichkolwiek błędów technicznych na stronie. Niemniej jednak kupujący nabywa towar po cenie dnia.

FORMY PŁATNOŚCI

14.Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier, w przypadku zamówień do wysokości 500 PLN,
- przelewem bankowym na konto sklepu, oto dane konta bankowego:


Piotr Szostak "Surus"

mBank

21 1140 2017 0000 4702 1292 5762
ul. Senatorska 18, 00- 950 Warszawa

DOSTAWA
15.Zamówiony towar wysyłany jest na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX lub UPS.
Koszt dostawy:
22,50 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
35 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

Powyższe ceny obowiązują dla wszystkich paczek od 0 kg do 30 kg. Przy paczkach o większej wadze cena zostanie ustalona indywidualnie.

Firma Piotr Szostak "Surus" zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta pełnymi kosztami poniesionymi przez firmę Piotr Szostak "Surus" w związku z dostarczeniem przesyłki z zamówieniem, gdy: a). przesyłka nie została dostarczona z winy Klienta, polegającej na podaniu przez niego błędnych danych adresowych, w tym kodu pocztowego; b). Klient bezzasadnie odmówił przyjęcia przesyłki.

INFORMACJE PRAWNE

16.Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

17.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

19.Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym ALTAMED, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.


REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ

20.Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w terminie do 24 godzin od chwili jego złożenia. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres sklep@altamed.pl, z podaniem numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie.

W takim przypadku, o ile Klient dokonał już zapłaty za złożone zamówienie, otrzyma on zwrot należności wpłaconej za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy, pomniejszonej o wartość ewentualnych prowizji i opłat bankowych lub pocztowych, które firma Piotr Szostak "Surus" poniesie za wykonanie zwrotu należności.

W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z odbioru przesyłki i zwróci ją do sklepu AltaMed, zwrócimy Klientowi należność, jaką poniósł on wyłącznie za zamówiony towar, pomniejszoną o wartość nadania zwrotnej przesyłki oraz inne koszty wynikające z rezygnacji.

ZWROT TOWARU

21. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi (chyba że wina leży po stronie sklepu Altamed np. wysłano niewłaściwy produkt).

UWAGA:

Chcielibyśmy podkreślić, iz kupujący powinien sprawdzić ilość paczek i zawartość przesyłki w chwili odbioru od kuriera / spedytora. Bardzo często kurierzy sprawiają wrażenie bycia w pośpiechu, natomiast są zobowiązani czekać, aż odbiorca sprawdzi stan przesyłki. W celu zachowania prawa do reklamacji, odbiorca powinien zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w protokole szkody sporządzonym wraz z kurierem.

Gdy towar jest wybrakowany bądź skradziony, uszkodzony należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i odebrać towar lub odmówić przyjęcia towaru bez wypisywania protokołu.

Kurier ma obowiązek posiadać przy sobie taki dokument, nie ma prawa odmówić nam jego wypisania, bądź zlecić jego wypisanie w późniejszym terminie.

Pokwitowanie odbioru bez zastrzeżeń oznacza akceptację przesyłki w stanie w jakim została dostarczona i zwalnia firmę spedycyjną z odpowiedzialności. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone po fakcie odbioru, mogą (nie muszą) być objęte gwarancją producenta (zwrot towaru odbywa się wtedy na koszt klienta, ślady zużycia nie są objęte gwarancją).

W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki, proszę uprzedzić nas w ciągu 24 godzin telefonicznie. W razie nieprzestrzegania powyższej procedury wszystkie koszty sporu mogą być poniesione przez Klienta.

Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt z AltaMed (poprzez wysłanie e-maila). Odesłanie do nas zwracanego produktu odbywa się wyłącznie w sposób i na zasadach określanych każdorazowo przez AltaMed -  zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki nadanej w sposób inny niż uzgodniony wcześniej z Klientem, nie będziemy zwracać zawyżonych kosztów przesyłek zwracanych do nas za pośrednictwem firmy przewozowej innej niż uzgodniona. Także sklep AltaMed nie będzie przyjmować przesyłek uszkodzonych w widoczny sposób w trakcie transportu (w takim przypadku zastosowanie mają procedury reklamacyjne obowiązujące u danego przewoźnika), a także uszkodzonych z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. brak zewnętrznego opakowania zabezpieczającego produkt, co powoduje uszkodzenie bezpośredniego opakowania zwracanego produktu).

REKLAMACJE
22.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, wysłać drogą mailową zdjęcia na adres reklamacje@altamed.pl a następnie po uzgodnieniu z Obsługą odesłać towar przesyłką pocztową na adres 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 7F/9.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem AltaMed rozpatruje na podstawie zgłoszenia w formie pisemnej. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela/kuriera.

W przypadku, gdy Klient nie otrzyma przesyłki z winy leżącej po stronie firmy kurierskiej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep AltaMed, który złoży reklamację u odpowiedniego przewoźnika, zgodnie z procedurami u niego obowiązującymi.

 

GWARANCJE

 

W przypadku produktów dostępnych w AltaMed, które objęte są gwarancją producenta/dystrybutora, długość gwarancji jest ustalana przez producenta/dystrybutora danego produktu. Wszelkie reklamacje w oparciu o gwarancję będą rozpatrywane zgodnie z warunkami gwarancji określonymi dla danego produktu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.

 

Ostatnia aktualizacja 02/12/2013