Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresami: www.altamed.pl prowadzony jest przez Piotr Szostak SURUS z siedzibą w Krakowie przy ul. Bałuckiego 7F/9, 30-318 Kraków.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikiem określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załącznik jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą lub Marketplace Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.altamed.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 4. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 5. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 6. Sprzedawca – Piotr Szostak SURUS z siedzibą w Krakowie przy ul. Bałuckiego 7F/9 Kraków, NIP: 646-28-73-487
 7. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Podane przez użytkownika dane adresowe zostaną wykorzystane do realizacji składanych zamówień.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez na stronach Sklepu internetowego.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 • Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość zwrotną e-mail ze szczegółową informacją potwierdzającą zamówienie i zawierającą nr konta bankowego do dokonania płatności.
 • Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o aktualnym terminie realizacji. Aby uniknąć nieporozumień Sprzedawca zaleca skontaktowanie się odnośnie aktualnego terminu realizacji przed dokonaniem zamówienia.
 • Na życzenie klient otrzyma drogą mailową FAKTURĘ PRO FORMA.
 • Po odnotowaniu przedpłaty wyliczonej kwoty na koncie Sprzedawcy, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 • Klient posiada prawo wyboru miejsca dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 • Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę
 • Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy poprzez Stronę internetową także formularz zamówienia.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez
 • Stronę internetową, email sklep@altamed.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 603256959. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub PARAGON w chwili, gdy zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

FORMY PŁATNOŚCI

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • przy odbiorze
 • przelewem bankowym na konto sklepu, oto dane konta bankowego:
  Piotr Szostak „Surus”
  Ul. Bałuckiego 7F/9,
  30-318 Kraków
  mBank
  nr konta: 21 1140 2017 0000 4702 1292 5762

W zależności od rodzaju zamawianego towaru termin realizacji (od dnia złożenia zamówienia) może wynosić od 24 godzin do kilkunastu tygodni, o czym klient jest informowany drogą elektroniczną.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również pełnej aktualizacji serwisu.

REKLAMACJE

Wszystkie towary objęte są gwarancją. Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa sprzedający.

PRAWO ZWROTU

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany w sytuacji, kiedy zwracany towar nie będzie nosił śladów widocznych uszkodzeń. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Zwrotowi podlega wartość zakupionego towaru i koszty wysyłki do klienta. W przypadku rezygnacji, kupujący ponosi koszty odesłania towaru. Czternastodniowy okres na odstąpienie od zakupu nie ma zastosowania w przypadku zakupu towarów wyprodukowanych na specjalne lub indywidualne zamówienie o czym informuje sprzedawca w momencie zamówienia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – Patrz Polityka Prywatności – Załącznik nr 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.