Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn oczyszczona

1 890,00 

Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn oczyszczona w oko­licy krzy­żo­wej. Odw­zo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej, bez tkanki mar­twi­czej, z widocz­nymi kie­sze­niami do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn.

Opis

Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn oczyszczona

Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn oczyszczona w oko­licy krzy­żo­wej. Odw­zo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej, bez tkanki mar­twi­czej, z widocz­nymi kie­sze­niami do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn.

Cechy:

Sili­ko­nowa rana symu­lu­jąca odle­żyny w oko­licy krzy­żo­wej prze­zna­czona do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji. Odw­zo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej. Tkanka mar­twi­cza została usu­nięta, widoczne są kie­sze­nie rany. Rana może posłu­żyć do demon­stra­cji sto­so­wa­nia lecze­nia pod­ci­śnie­niem. W celu uroz­ma­ice­nia symu­la­cji rana może być moco­wana na fan­to­mie lub pozo­ran­cie. Wyko­rzy­sta­nie dedy­ko­wa­nego kleju zwięk­sza przy­czep­ność wydłu­ża­jąc sesje tre­nin­gową. Widoczny jest fałd odbytu czę­sto sta­no­wiący utrud­nie­nie pod­czas opa­try­wa­nia rany.
Rana dostar­czana jest z pudeł­kiem do prze­cho­wy­wa­nia.

Charakterystyka:

  • odwzo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej, bez tkanki mar­twi­czej, z widocz­nymi kie­sze­niami
  • może posłu­żyć do demon­stra­cji sto­so­wa­nia lecze­nia pod­ci­śnie­niem
  • moż­li­wość moco­wa­nia na fan­to­mie lub pozo­ran­cie
  • widoczny jest fałd odbytu

W zesta­wie:

  • sili­ko­nowa rana
  • pudełko do prze­cho­wy­wa­nia

Element opcjonalny: 7700– klej do mocowania ran

Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn oczyszczona

Numer referencyjny: PW001B

Producent: Erler Zimmer

Fantomy do RKO niemowlęta

Przedstawiamy fantomy reanimacyjne w bardzo szerokim zakresie. Od fantomów podstawowych (BLS) po zaawansowane torsy reanimacyjne ALS. Szkoląc się na naszych fantomach BLS nabędziesz niezbędne kompetencje oraz odpowiednią technikę z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodatkowo dzięki realistycznym scenariuszom treningowym oraz informacji zwrotnej szybko nauczysz się skutecznie nieść pierwszą pomoc. Gdybyś wykonywał zadanie niepoprawnie, z symulatorami masz szansę na korektę. Natomiast trening z fantomami zaawansowanymi (ALS) obejmuje procedury i umiejętności, które rozszerzają Basic Life Support w celu dalszej stabilizacji pacjenta.

Fantomy bls podstawowe

Przy zdarzeniach losowych może się okazać, że Twoja pomoc przyczyni się do uratowania czyjegoś życia. Szanse na przeżycie w dużej mierze zależą od szybkiej interwencji za pomocą podstawowych środków podtrzymujących życie. Przede wszystkim RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) lub manewry Heimlicha Znajdziesz w naszej ofercie szeroką gamę symulatorów oraz trenażerów medycznych. Od podstawowego wsparcia życia, takich jak symulatory resuscytacyjne we wszystkich grupach wiekowych (niemowlęta, dziecko, dorośli).
Wszystkie dostępne u nas produkty z realistycznymi funkcjami dla efektywnego treningu BLS, gdzie każdy uczeń może praktycznie podnosić umiejętności Ponadto wykonane z trwałego materiału dostosowane do długotrwałego użytkowania.

Fantomy do RKO niemowlęta

Przedstawiamy niezawodne fantomy takie jak KIM noworodek CPR oraz KEVIN niemowlę CPR oraz Sani Baby CPR. Następnie model niemowlęcia do symulacji zadławień to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna w stawianiu pierwszych kroków w reanimacji noworodków. Zwróć także uwagę na zestawy Manekin noworodka CPR 5 sztuk,  fantom niemowlęcia RKO Baby Buddy i zestaw manekinów do RKO. Podobnie polecamy godne uwagi zaawansowane manekiny Manekin Susie and Simon CPR oraz Manekin Noworodka CPR. Bardzo przydatne podczas treningu będą także Manekin dziecka do RKO oraz Symulator noworodka CPR. Fantomy do RKO niemowlęta to obszerna kategoria z niezbędnymi modelami edukacyjnymi.

Wszystkie dostępne u nas produkty powstały z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z troską o jak najbardziej rzeczywiste oddanie budowy anatomicznej ludzkiego ciała. Podobnie jak w innych produktach, ważnym aspektem jest trwałość modeli. Dlatego wiele produktów firmy 3B Scientific objętych jest nawet 5 letnią gwarancją producenta. W przeciwieństwie do wielu modeli innych firm kupując u nas modele anatomiczne masz pewność, że będą służyć przez wiele lat.